Salamanderveen

 

Salamanderveen ligt tussen Egelveen en Kikkerveen in. Het veen grenst aan de oostzijde aan het fietspad De Dijkwal en aan de westzijde voor een gedeelte aan de ringweg De Schouw. Salamanderveen is gescheiden van Kikkerveen door een singel en van Egelveen door de ringweg De Schouw.

De 139 woningen zijn veelal in particuleer bezit. Op dit veen zijn 2 speelplaatsen en een basketbalplein te vinden.

Voor Salamanderveen geldt hetzelfde als bij Kikkerveen voor wat betreft de toegangspaden achter de woningen. Toen Salamanderveen gebouwd werd, was het de bedoeling dat ook hier een woonerfconstructie werd toegepast voor het verkeer. 

Alleen bewoners van Salamanderveen hebben toegang met de auto voor het bereiken van woning, garage en/of carport. Er mag niet worden geparkeerd.

Op het Salamanderveen zijn 2 scholen: een locatie van c.b.s De Duif en de Montessorischool Spijkenisse. Ook is er een gymzaal, deze staat langs de singel.

 

Plattegrond Salamanderveen

Huisnummerkaart Salamanderveen

 

De Duif (protestant-christelijk)
Salamanderveen 354
3205 TG Spijkenisse 
telefoon: (0181) 64 06 78
e-mail: directie@deduif-vcpo.nl

 

Montessorischool Spijkenisse (algemeen-bijzonder)
Salamanderveen 352
3205 TG Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 56 34
e-mail: admin@montessorischool-spijkenisse.nl