Kikkerveen

 

Kikkerveen ligt tussen Beverveen, Salamanderveen en park Eendekooi. Aan de buitenzijde van het veen loopt De Landmeter (de ringweg De Schouw, De Dijkgraaf en De Landmeter). De Dijkwal, een fietspad middendoor Waterland, loopt ook voor een gedeelte langs het Kikkerveen.

De 242 woningen zijn verdeeld tussen koop- en huurwoningen en liggen voor een groot gedeelte aan een soort woonerf. De huurwoningen zijn eigendom van een projectontwikkelaar/investeringsmaatschappij. Op het Kikkerveen zijn 2 speelplaatsen.

Toen Kikkerveen gebouwd werd was het de bedoeling dat hier een woonerfconstructie toegepast werd voor het verkeer. Het woonerf stond nog in de kinderschoenen en uiteindelijk bleek dat het Kikkerveen niet geheel aan de voorwaarden van een woonerf voldeed. De brede toegangen achter veel woningen zijn voetpaden, alleen bewoners van de aan deze gedeeltes liggende woningen hebben toegang met auto voor het bereiken van woning, garage en/of carport. Er mag niet worden geparkeerd. Bij een aantal woningen is op deze voetpaden nog een officieel afgebakend gedeelte dat bij de woning behoort.


Plattegrond Kikkerveen

Huisnummerkaart Kikkerveen