Kappen bomen Vlinderveen / Libelleveen en herstellen straatwerk:

Brief 12 maart 2021

Brief 14 Oktober 2020

 

 

Nader bericht:

De rode coating op de fietssuggestiestroken over het gehele stuk nieuwe asfalt aan De Schouw wordt aangebracht op 5 en 6 mei 2021 . Voor het aanbrengen van deze coating moet het wel goed weer zijn. Bij regen wordt het uitgesteld. Er zal nog een tekstbord als voorwaarschuwing worden geplaatst en er wordt voor de langsparkeervakken ten tijde van de werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. Tijdens deze werkzaamheden zal er geen omleiding worden ingesteld. Wel worden er meerdere verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. De werkzaamheden zullen dus ook wat hinder met zich meebrengen.

De werkzaamheden aan de Schouw zijn in volle gang en zoals bekend wordt er volgende week woensdag op donderdag avond/nacht geasfalteerd. De Schouw is dan voor iedereen afgesloten. Het is de wens van de gemeente om de gehele Schouw te voorzien van rode fietsstroken. Tussen de Dijkwal en de Ganzenjager zijn nu fietssuggestiestroken in markering aanwezig. Dit willen we uitbreiden tot voor de kruising met de Landmeter. De fietssuggestiestroken worden dan tevens volgend jaar voorzien van een rode coating (weersafhankelijk). Aangezien er tussen de Landmeter en Dijkwal over een gedeelte op de rijbaan wordt geparkeerd zullen we ook parkeervakken in markering op het asfalt aanbrengen. De fietssuggestie strook komt tussen de rijbaan en de parkeervakken te liggen. Parkeren op de Schouw is dan alleen toegestaan in de aangewezen vakken.

Dit is weergegeven op deze tekening

De werkzaamheden ter plaatse van De Schouw worden naar verwachting 2 oktober 2020 afgerond.

 

• Van 9 tot en met 21 september is doorgaand verkeer over De Schouw niet mogelijk. U wordt met borden omgeleid (beide weekenden wel open).

• In de nacht van 22 op 23 september is doorgaand verkeer over De Schouw niet mogelijk. U wordt met borden omgeleid.

• In de avond/ nacht van 23 op 24 september, tussen 21:00 en 06:00 uur, wordt De Schouw volledig afgesloten! Wanneer u deze nacht de wijk in of uit wilt dient u voorafgaand aan de afsluiting uw auto buiten het projectgebied te parkeren.

• Buslijn 87 wordt van 31 augustus tot en met 2 oktober omgeleid via De Landmeter. Hier wordt een tijdelijke halte ingericht, voor de dienstregeling zie www.ebs-ov.nl.

Asfalteren in Waterland:

Het wegdek is aan vervanging toe! Daarom zal binnenkort het asfalt van een gedeelte van De Schouw en de gehele Ganzejager vervangen worden. Voor De Schouw betreft het, het weggedeelte tussen de t-kruising bij de apotheek en de t-kruising met De Ganzejager. Het asfalt van de rijbaan wordt vernieuwd en daarbij wordt het asfalt van de fietsstrook uitgevoerd in rood asfalt.

Ook zal er hier en daar wat aangepast worden bij o.a. inritten en zullen parkeervakken, waar nodig, opnieuw bestraat worden. Aan de inrichting van de weg veranderd nagenoeg niets . Met deze aanpassingen is al een begin gemaakt: op de t-kruising Dijkgraaf – Ganzejager is kort geleden een inritdrempel geplaatst. Het is nu duidelijk waar men het 30kilometer gebied ingaat of verlaat. Eenzelfde drempel zal worden aangelegd bij de ingang vanaf De Schouw ter hoogte van Verhage Vlinderveen.

De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden vanaf begin augustus 2020 tot ongeveer begin oktober 2020 en zal gefaseerd worden uitgevoerd. De firma Van Gelder is de aannemer die deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente Nissewaard zal uitvoeren.

De bereikbaarheid in de wijk wordt gewaarborgd al zal het zo nu en dan best wat geduld vergen van de verkeersdeelnemers en de bewoners. Het asfalteren wordt, om de overlast zoveel mogelijk te beperken, gedaan in de nacht. Tijdens de werkzaamheden worden de weggebruikers middels borden, lichtkarren en verkeersregelaars geïnformeerd en omgeleid.

Bewoners worden middels een brief nog geïnformeerd over de definitieve planning van de werkzaamheden. Bewaar deze brief goed want hier zal ook een contactpersoon vermeld staan die, als het nodig is, gebeld kan worden. U kunt dan uw vraag met de contactpersoon opnemen.

Het asfalteren van de rijweg De Schouw (gedeeltelijk) en De Ganzejager was al langere tijd terug toegezegd. Helaas is dit in de uitvoering wat vertraagd maar het is fijn dat het er nu toch van gaat komen!

In de aanloop naar deze werkzaamheden heeft de bewonersgroep Waterland in een aantal gesprekken met de wethouder een aantal aandachtspunten aangegeven. Niet alles wordt gehonoreerd en dat is jammer, wij zien dit als een gemiste kans en zullen dit in onze gesprekken, als het weer naar voren komt, blijven aangeven.

Wat gaat er niet lukken?

Reeds in 2016 heeft de bewonersgroep Waterland aangegeven dat het veiliger zou zijn de oversteekplaats Vlinderveen – Karperveen te verplaatsen, de oversteekplek ‘uit de bocht’ halen. Er zit een flauwe bocht in de weg De Dijkgraaf en wie aan de kant vanaf Vlinderveen wil oversteken ziet niet altijd verkeer aankomen. Iedereen is het met ons eens dat verplaatsing van de oversteekplaats veiliger zou zijn voor de voetgangers maar helaas wordt dit nu toch niet opgepakt. De gemeente heeft geoordeeld dat ´er nog nooit iets gebeurd is´.

Wat ook aangekaart is maar helaas ook niet opgepakt wordt is het parkeren op De Schouw ter hoogte van het Salamanderveen (te dicht op de ingangsdrempel) en het parkeren op Krekelveen (tot bijna op de ingangsdrempel) Voor verkeer in- uitrijdend van beide Venen is er verminderd overzicht. Als er te dicht op de drempels geparkeerd wordt dan zullen de BOA’s hierop moeten handhaven.

Gelukkig zijn er wel een aantal opmerkingen vanuit de bewonersgroep Waterland waar wel gehoor aan gegeven wordt:

De bushalte bij Karperveen wordt niet aangepast; de bedoeling was dat hier de inham weggehaald zou worden. Dat heeft niet alleen tot gevolg dat de bus op de rijbaan staat bij in- uitstappen passagiers maar ook dat de vrachtwagens voor bevoorrading Jumbo Vlinderveen minder ruimte hebben voor het indraaien naar de losstraat. De oversteekplaats Krekelveen – Slakkenveen zou een paar meter verplaatst worden, naar de kant Libelleveen- Vlinderveen. Dit zou een totaal onlogische inrichting zijn: op de schoolroute zou er dan 2x extra overgestoken moeten worden. Omdat de snelheidsremmende maatregelen die nu bij deze oversteek liggen gewijzigd worden, was het wel even rekenen en goed kijken of het mogelijk was dat de oversteek gewoon op de oude plek blijft. En het kan net, er is net voldoende ruimte om oversteekplaats op de oude plek te laten. Zoals gezegd worden wel de 2 ‘bulten’ in het wegdek aangepast. Er wordt nu aan elke kant van de oversteekplaats 1 snelheidsremmer geplaatst (wel zo dat het indraaien van Slakkenveen en/of Krekelveen niet bemoeilijkt wordt)

Bij de oversteek Egelveen – Salamanderveen zal goed gekeken worden naar de bestrating aan de kant van het Salamanderveen. Daar waar nodig wordt er gerepareerd.

Op De Ganzejager zal de 1e kleine hobbel na de nieuwe ingangsdrempel verwijderd worden. De drempel bij de parkeerplaats Karperveen zal blijven liggen, aan de kant van het Snoekenveen zal hier weer een bord ‘woonerf’ geplaatst worden. Het verkeer op De Ganzejager heeft dan (weer) voorrang.

In hoeverre de bewoners van het Karperveen, wonend langs De Ganzejager, geïnformeerd zijn, is ons (nog) niet bekend. De gemeente heeft een aantal parkeerplaatsen ingepland staan op De Ganzejager aan de zijde van het Karperveen. Vanuit de bewonersgroep Waterland is aangegeven dat parkeerplaatsen op die plekken niet handig zijn in verband met o.a. het in/uitrijden van garages; vanuit de gesprekken voor de Veilige Schoolomgeving is gesteld dat er best wel ruimte is voor parkeerplaatsen op De Ganzejager maar dan aan de kant van de bossages.

We zijn benieuwd naar hoe nu de uitvoering uiteindelijk zal worden.