Spelen in Waterland

speelplein1 

In onze gesprekken met de wethouder hebben wij aangegeven dat een flink aantal speelplaatsen sterk verouderd zijn. Nieuwe speeltoestellen of een opfrisbeurt is dringend gewenst. De speelplaatsen worden elk jaar gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie, zodra een toestel afgekeurd wordt dan wordt dit weggehaald door de gemeente. Veiligheid is voor nu geen reden tot zorg, het gaat vooral voor de uitstraling die de speelplaatsen hebben en op het leuk kunnen spelen in eigen buurtje.
Daarom hebben we 10 augustus jl voor de speelplaatsen aan het Karperveen, Libelleveen en Krekelveen een ronde gelopen met 2 medewerkers van de gemeente Nissewaard.
Naar aanleiding daarvan gaat de gemeente uitwerken op welke speelplaats welke werkzaamheden gedaan moeten gaan worden.

 

  Karperveen

  • De grote speeltuin Karperveen, bij de vijver, daar wordt hard aan gewerkt deze rond de zomer/zomervakantie klaar te hebben. Nog niet alle plannen zijn helder maar duidelijk is wel dat de speelplaats iets wordt verkleind. BGW heeft gevraagd deze speeltuin veilig te maken i.v.m de vijver, dus omhekken. Er staan nu al hekken maar dat zal aangepast worden.;
  • Kleine speelplek bij de vijver/bij de brug is najaar 2017 weggehaald. Hier komt niets voor in de plaats;
  • Karperveen 155 moet over plm. 2maanden klaar zijn. Hier komen speeltoestellen voor doelgroep 2 – plm. 7 jaar. Onderwerp van beslissing is nog het hekwerk rondom weg te halen, dan is er geen lawaai meer bij het voetballen en het geeft wat meer ‘lucht’ in het beeld buitenruimte.
   Hier helaas geen keuze in speelelementen omdat het hier een kleinere ingreep betreft. Een enquête uitzetten kost tijd en dat werkt vaak vertragend in de voortgang van; bij (hele) grote wijzigingen wil Stadsbeheer zoveel mogelijk wel een enquête uit te zetten bij omwonenden.

  Libelleveen

  • Voor de speelplaats Libelleveen konden bewoners, met kinderen uit de doelgroep, kiezen uit 2 voorstellen voor speeltoestellen. Er is gekozen voor een klimklautertoestel en een schommel. Nu moet het allemaal nog wel geplaatst worden. Stadsbeheer gaat starten in week 6/7 2018; als het weer te slecht is wordt de planning doorgeschoven.


  Krekelveen

  • Achter nummer 231(wie kent het nog? de Hoge Es) hier wordt bekeken welke toestellen vervangen worden. Verdere planning nog niet bekend;
  • Ter hoogte nr. 447 : wordt gerenoveerd voorjaar 2018. Omwonenden hebben een brief ontvangen in week 8 2018;
  • Ter hoogte nr. 659 : hier veel onkruid op de verharding, de speeltoestellen zijn nog prima maar wordt in 2018 opnieuw bekeken. Hier moet wel aan de slag om het onkruid weg te halen;
  • Naast nr. 601: vervangen van het speeltoestel wordt bekeken, wordt nader bekend gemaakt termijn.

   

  Hoe gaat het verder?

  Voor alle speelplaatsen geldt dat daar waar gerenoveerd gaat worden een informatiebord over de komende werkzaamheden geplaatst wordt en dat bewoners per brief geïnformeerd worden.
  In de brief worden kinderen, ouders-verzorgers opgeroepen kenbaar te maken wat ze van het gegeven voorstel vinden.