Donateurs

 

 mvgm

MvGM, heeft in 2017 de aanschaf van de kerstboom gesponsord.

 

 

deltaport

 

reinis5

 

 

Van de gemeente Nissewaard wordt jaarlijks een waarderingssubsidie alsmede een bijdrage in de organisatiekosten ontvangen.

Vanuit de afdeling Stadsbeheer worden, waar nodig, hand- en spandiensten verricht bij het plannen of uitvoeren van activiteiten.

 

  

Het ondernemerspaar Patrick en Dayenne is voor de bewonersgroep een onontbeerlijke steun bij de uitvoering van een aantal activiteiten. Zo is er o.a. het menuutje Vuurwerk en de kerstboomactie op het winkelplein.

 

 
Verder heeft de bewonersgroep Waterland een aantal particuliere sponsoren, waaronder:Leo Verweij / VVE Vlinderveen : de kerstballen.

 

 

 

Om doelen te kunnen laten uitvoeren ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen zoals de bouw van een gemeenschapshuis of het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland. Daarnaast investeert het Fonds in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp. Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiele ondersteuning aan zo'n 1.500 organisaties en projecten in het gehele land, die zonder uitzondering een ontmoetingsplaats zijn voor allerlei mensen uit de omgeving van die organisaties. Projecten die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer een positieve kracht van projecten waarin mensen zich inzetten om ons land leefbaar en verdraagzaam te houden.

 

 

Via aanmelding van projecten bij "Kern met Pit" kunnen deze projecten uitgekozen worden om door te gaan voor de nominatie van "Kern met Pit". Deze nominatie kan beloond worden met een financiële ondersteuning.

Zowel de Bewonersgroep Waterland als de Bewonerscommissie Vlinderveen Wezelveen en het Halloween Team Waterland zijn genomineerd geweest voor hun projecten. De Bewonerscommissie Vlinderveen Wezelveen voor het project "Frans van Loon Speelplein". Het Halloween Team Waterland voor het project "Heksenveen".